Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+
Signing petition

Sign this petition

Please wait

مبارزه با درج مطالب ضدّ حیوانات در ایران

مبارزه با درج مطالب ضدّ حیوانات در ایران

Signatures

7,008
 
5,000  
Opened on October 09, 2013
 

ما خواهان توقف کامل درج مطالب غیر واقعی و غیر اصولی علیه حیوانات درتمام روزنامه‌ها و سایت‌های خبری هستیم

خداوند بزرگ و توانا خالق و آفریننده همه مخلوقات دنیا است و همانا مرگ و نابودی تک تک آفریده‌ها نیز به خواسته اوست.  پس معدوم سازی بعضی ازمخلوقات توسط انسانها به هیچ عنوان جایز و شایسته نمی باشد چرا که این اقدام شنیع، توهینی به ذات مقدس خداوند و دخالت درامور مربوط به اوست.  طی چند دهه اخیر، مکرراً شاهد کشتار بیرحمانه ی حیوانات شهری و غیرشهری به دلایل واهی و غیرمنطقی توسط مردم و کسانی که خود را ماموران شهرداری معرفی کرده‌اند بوده و هستیم.  درهیچ کشوری معدوم سازی حیوانات درشهرها آنگونه که در ایران رایج است صورت نمی گیرد.  ما ایرانیان اولین مردمانی بودیم که حقوق حیوانات را ارج نهادیم و برای امنیت و زندگی آنها ارزش قایل شدیم .  پس چگونه و چرا درحال حاضر این همه کینه، دشمنی و نفرت نسبت به حیوانات مظلوم خداوند در بین مردم ایران رواج دارد؟  به چه دلیل گربه‌های شهری حتی حق زندگی در بوستان‌ها را ندارند؟  به چه حقی مردم نوزادان آنها را از مادر جدا کرده و با بیرحمی داخل سطل زباله شهرداری و جوی آب میاندازند.  به چه دلیل نو جوانان با تفنگ ساچمه‌ای به جان گربه‌ها و پرنده‌های شهری میافتند؟  بزرگترین دلیل بوجود آمدن این نفرت ازحیوانات درقلب ایرانیان درج مطالب غیر واقعی علیه حیوانات، دشمن خواندن و بیماریزا خطاب قراردادن آنها توسط روزنامه‌ها و حتی رادیو و تلویزیون بوده و میباشد.  متاسفانه بعضی از خبرنگاران و روزنامه نگاران حیوان ستیز از عدم وجود قانون حمایت از حیوانات در ایران و حمایت ارگان‌های دولتی از حیوان ستیزان ،سوء استفاده می کنند و هراز چند گاهی که مطلب چاپی در روزنامه‌شان کم می‌آورند، اقدام به درج مطلبی علیه حیوانات و حتی ترویج خشونت و حیوان آزاری می نمایند.  نمونه‌های بارز این مطالب در روزنامه‌های همشهری، جام جم و سایت‌های خبری تابناک، فارس و غیره میباشد.  ما امضاکننده‌ها‌ی ذیل خوستار توقف کامل درج مطالب غیرواقعی، توهین‌آمیز و مشمئز کننده علیه حیوانات خداوند در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری می باشیم (از جمله صفحه دانش و سلامت روزنامه همشهری که در این رابطه ید طولائی دارد) و از مسئولین محترم دولت جدید و همچنین شهرداری و سازمان محیط زیست عاجزانه درخواست تصویب قانون حمایت ازحیوانات را داریم.  چراکه حداقل با تصویب این قانون راه بسیاری ازاین انسان‌های حیوان ستیز علیه حیوانات ناهموار میشود.

با سپاس

حامیان حیوانات ایرانزمین

Sign this petition

Please wait